Dolenni Defnyddiol

A     B     C     Ch     D     E     F     Ff     G     H     I     J     K     L     Ll     M     N     O     P     R     Rh     S     T     U     W     Y

 

A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

  
Ben Cave Associates (Saesneg yn unig)

BTCV (Saesneg yn unig)
 
Bwrdd Ymchwil i Drafnidiaeth (Saesneg yn unig)
 
 
 

C

 
 
Cerdded er mwyn Iechyd - Lloegr (Saesneg yn unig)  
 
  
 
 
Comisiwn Coedwigaeth (Saesneg yn unig)
 
 
 
 

Ch

 
 
 

D

 
Dinas Iach Belfast (Saesneg yn unig)
 
Dinas Iach Caerdydd (Saesneg yn unig)
 
 
 

E

 
 

F

Freeplay Network (Saesneg yn unig)
 
 
 

Ff

 

G

 
 
Get Travelwise (Saesneg yn unig)
 
Green Exercise (Saesneg yn unig)

Greenspace Scotland (Saesneg yn unig)
 
Groundwork Cymru (Saesneg yn unig)
 
Groundwork DU (Saesneg yn unig)
 
 
 
 
 

H

 
 
 
 
 

I

 
 
 
 
 

J

 
 

K

 
 

L

 
 
Living Streets (Saesneg yn unig)

Living Streets yr Alban (Saesneg yn unig)
 
 
 

Ll

  
 
Lleoedd Iach (Saesneg yn unig)
 
 
 

M

 
 
 
 

N

 
 
 
 
 

O

 
OPENspace (Saesneg yn unig)
 
 
 

P

 
Parc Rhanbarthol y Cymoedd (Saesneg yn unig)
 
Parciau ffyniannus (Saesneg yn unig)
 
 
Play England (Saesneg yn unig)
 
Playing Out (Saesneg yn unig)
 
 
Porth HIA (Saesneg yn unig)
 
 
 

R

 
 

Rh

 
 
 
 
 

S

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustrans (Saesneg yn unig)
 
Sustrans Cymru (Saesneg yn unig)
 
 
 

T

 
Teitho yn weithredol (Saesneg yn unig)
 
 
 
 

U

 
 
 
 

W 

 
 

Y

 
Y Cerddwyr (Saesneg yn unig)
 
Y Cerddwyr Cymru (Saesneg yn unig)
  
 
 
 
 
Y Gwirfoddolwyr Cadwraeth (Saesneg yn unig)

Y Gymdeithas Astudio Gordewdra (Saesneg yn unig)
 
 
Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol Cymru (Saesneg yn unig)

Yr Adran Drafnidiaeth (Saesneg yn unig)

Yr Adran Iechyd (Saesneg yn unig)  

Ysgol Bensaernïaeth Cymru (Saesneg yn unig) 
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 27 Mawrth 2014
organisations logos